No. Information regarding on the convocation will be uploaded on the MK26 Portal. Hence, all graduates are advised to view the MK26 Portal regularly to obtain the latest information regarding the convocation.

Bagi graduan yang memerlukan bantuan khas – berkerusi roda, cacat penglihatan, tercedera dan sebagainya, sila hubungi Sekretariat Konvokesyen melalui                                               e-mail secretariat_konvo@oum.edu.my