Sila Ambil Maklum
Perkara Tarikh Semakan
Semakan kelayakan bergraduat Tamat pengajian pada semester Mei 2023
Mulai 2 April 2024 secara berperingkat.
Tamat pengajian pada semester September 2023
Mulai 7 Mei 2024 secara berperingkat.
Tamat pengajian pada semester Januari 2024
Mulai 3 September 2024 secara berperingkat.
Paparan Sidang/Sesi Konvokesyen Mulai 3 September 2024 secara berperingkat