Senarai Sidang

KOD PROGRAM NAMA PROGRAM 21/9/2019 (SABTU) 22/9/2019 (AHAD
SIDANG 1 SIDANG 2 SIDANG 3 SIDANG 4
8.00 PAGI 2.00 PETANG 8.00 PAGI 2.00 PETANG
IJAZAH KEDOKTORAN/DOKTOR FALSAFAH
DBA DOKTOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN      
EDD DOKTOR PENDIDIKAN      
PHD(BA) DOKTOR FALSAFAH (PENTADBIRAN PERNIAGAAN)      
PHD(EDU) DOKTOR FALSAFAH (PENDIDIKAN)      
PHD(IT) DOKTOR FALSAFAH (TEKNOLOGI MAKLUMAT)      
SARJANA
MBA SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN    
MC SARJANA KAUNSELING      
MECHE SARJANA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK      
MEd SARJANA PENDIDIKAN      
MESM SARJANA PENGURUSAN SAINS ALAM SEKITAR      
MEST SARJANA PENGAJIAN INGGERIS      
MFM IJAZAH SARJANA PENGURUSAN FASILITI      
MHRM SARJANA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA      
MIDT SARJANA REKABENTUK PENGAJARAN DAN TEKNOLOGI      
MIST SARJANA PENGAJIAN ISLAM      
MIT SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT      
MM SARJANA PENGURUSAN      
MN SARJANA KEJURURAWATAN      
MOSHRM SARJANA PENGURUSAN RISIKO KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN      
MPM SARJANA PENGURUSAN PROJEK      
MPSY SARJANA PSIKOLOGI      
MQM SARJANA PENGURUSAN KUALITI      
PGDT DIPLOMA LEPASAN IJAZAH DALAM PENGAJARAN      
SARJANA MUDA
BAC SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN      
BASS SARJANA MUDA SAINS SOSIAL GUNAAN DENGAN KEPUJIAN      
BBA SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN      
BBF SARJANA MUDA PERBANKAN DAN KEWANGAN DENGAN KEPUJIAN      
BCOM SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN      
BCS SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN      
BEC SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN      
BECHE SARJANA MUDA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DENGAN KEPUJIAN      
BEEA SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENTADBIRAN PENDIDIKAN) DENGAN KEPUJIAN      
BEMATH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN      
BEME SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEJURUTERAAN MEKANIK) DENGAN KEPUJIAN      
BESC SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS) DENGAN KEPUJIAN      
BESM SARJANA MUDA PENGURUSAN KELESTARIAN ALAM SEKITAR DENGAN KEPUJIAN      
BEST SARJANA MUDA PENGAJIAN INGGERIS DENGAN KEPUJIAN      
BETESL SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) DENGAN KEPUJIAN      
BHRM SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN      
BIM SARJANA MUDA PENGURUSAN DENGAN KEPUJIAN      
BIS SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (PENGURUSAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN      
BIT SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN      
BITE SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN E-DAGANG DENGAN KEPUJIAN      
BITM SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PENGURUSAN DENGAN KEPUJIAN      
BITN SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGKOMPUTERAN RANGKAIAN DENGAN KEPUJIAN      
BITS SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEJURUTERAAN PERISIAN DENGAN KEPUJIAN      
BM SARJANA MUDA PEMASARAN DENGAN KEPUJIAN      
BMC SARJANA MUDA KOMUNIKASI MULTIMEDIA DENGAN KEPUJIAN      
BMMG SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN      
BMS SARJANA MUDA PENGAJIAN MELAYU DENGAN KEPUJIAN      
BMT SARJANA MUDA TEKNOLOGI MULTIMEDIA DENGAN KEPUJIAN      
BNS SARJANA MUDA SAINS KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN    
BOSHM SARJANA MUDA PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DENGAN KEPUJIAN      
BPFM SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PROJEK DAN KEMUDAHAN DENGAN KEPUJIAN      
BPS SARJANA MUDA SAINS POLITIK DENGAN KEPUJIAN      
BPSY SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN      
BSS SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN      
BTM SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN      
BTPE SARJANA MUDA PENGAJARAN (PENDIDIKAN RENDAH) DENGAN KEPUJIAN      
BTPS SARJANA MUDA PENGAJARAN (PENDIDIKAN PRASEKOLAH) DENGAN KEPUJIAN      
BTRM SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN DENGAN KEPUJIAN      
DIPLOMA
DCE DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM      
DECE DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK      
DEE DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK      
DHRM DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA      
DIA DIPLOMA PERAKAUNAN      
DIM DIPLOMA PENGURUSAN      
DIS DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM DENGAN PENDIDIKAN      
DIT DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT      
DME DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIK      
DPSY DIPLOMA PSIKOLOGI      
DTM DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI      
EDOSH DIPLOMA EKSEKUTIF KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN