Get Adobe Flash player
Senarai Graduan (Khas)

BIL NAMA KOD PROGRAM SIDANG TARIKH HARI MASA
1 PREETA A/P PRABHAKARAN MHRM 1 14 DIS. 2013 SABTU 7.00 PG - 1.00 PTG
2 ABDUL MUN'IM BIN IBRAHIM MBA 1 14 DIS. 2013 SABTU 7.00 PG - 1.00 PTG
3 NORHARYATI BINTI SAAT MBA 1 14 DIS. 2013 SABTU 7.00 PG - 1.00 PTG
4 AZLINA BINTI AHMAD JATIN BTPE 3 15 DIS. 2013 AHAD 7.00 PG - 1.00 PTG
5 G.SATHIAVANI M. GOVINDASAMY BTPE 3 15 DIS. 2013 AHAD 7.00 PG - 1.00 PTG
6 NORHAYATI BINTI MD.NOR BTPE 3 15 DIS. 2013 AHAD 7.00 PG - 1.00 PTG
7 REVATHI A/P SAMYDURAI BTPE 3 15 DIS. 2013 AHAD 7.00 PG - 1.00 PTG
8 ROSSE ANITA BINTI ZAHARI BTPE 3 15 DIS. 2013 AHAD 7.00 PG - 1.00 PTG
9 ZALEHA BINTI HASSAN BTPE 3 15 DIS. 2013 AHAD 7.00 PG - 1.00 PTG
10 MUHAMMAD NAZRI B MOHAMAD ALI BTM 1 14 DIS. 2013 SABTU 7.00 PG - 1.00 PTG
11 LOGANAYAGE A/P SUKUMARAN BNS 2 14 DIS. 2013 SABTU 1.00 PTG - 6.00 PTG
12 NUR AZLIZA BINTI MOHD NASARUDDIN BNS 2 14 DIS. 2013 SABTU 1.00 PTG - 6.00 PTG
13 CHAN HEANG KONG BITM 2 14 DIS. 2013 SABTU 1.00 PTG - 6.00 PTG
14 NOORLIZA BINTI ANA BIM 2 14 DIS. 2013 SABTU 1.00 PTG - 6.00 PTG
15 NORAIZIAN BINTI AHMAD BHRM 2 14 DIS. 2013 SABTU 1.00 PTG - 6.00 PTG
16 MOHD BHUNO BIN MOBARAK SHEIKH BETESL 3 15 DIS. 2013 AHAD 7.00 PG - 1.00 PTG
17 HUE HUI YEE BBA 2 14 DIS. 2013 SABTU 1.00 PTG - 6.00 PTG
18 DALIENA LAILY BT MUSTAPA ALBAKRY MES(IWRM) 1 14 DIS. 2013 SABTU 7.00 PG - 1.00 PTG
19 MEREDITH BINTI APIK BNS 2 14 DIS. 2013 SABTU 1.00 PTG - 6.00 PTG
20 SAHARIA BINTI SANURDIO DECE 3 15 DIS. 2013 AHAD 7.00 PG - 1.00 PTG
21 BIYANTI BINTI AHMADI DECE 3 15 DIS. 2013 AHAD 7.00 PG - 1.00 PTG
22 SITI HALIJAH BINTI BAKAR BHRM 2 14 DIS. 2013 SABTU 1.00 PTG - 6.00 PTG
23 MARLINA BINTI MOHAMAD BESC 1 14 DIS. 2013 SABTU 7.00 PG - 1.00 PTG